Milí studenti,

studiem kurzu získáte teoretické znalosti z oblasti projektového managementu. Seznámíte se s vývojem, základními principy strukturální politiky EU, vývojem a cíli Strukturálních fondů EU, projektovým řízením, jeho obsahu, rozsahu a využití. Probírané učivo vám poskytne základní poznatky o projektovém managementu, a to nejen v rámci využívaní finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie, ale i dalších nástrojů finanční pomoci EU (Norské fondy, Komunitární programy aj.). Absolvováním předmětu zaměřeného na teoretické poznatky z projektového managementu budete připraveni pro navazující praktický předmět Tvorba projektů.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu!

Miroslav Krša