Milí studenti,

studiem kurzu získáte znalosti a dovednosti o neziskovém sektoru, který je nedílnou součástí národního hospodářství každého demokratického státu. Cílem je získání obecných znalostí o neziskovém sektoru a jeho vazbách na ziskovou oblast hospodářství. Důraz je kladen na porozumění základním ekonomickým jevům a vztahům v neziskových organizacích a vytvoření přehledu o právním prostředí a struktuře neziskového sektoru.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu!

Miroslav Krša

Milí studenti,

studiem kurzu získáte znalosti a dovednosti o neziskovém sektoru, který je nedílnou součástí národního hospodářství každého demokratického státu. Cílem je získání obecných znalostí o neziskovém sektoru a jeho vazbách na ziskovou oblast hospodářství. Důraz je kladen na porozumění základním ekonomickým jevům a vztahům v neziskových organizacích a vytvoření přehledu o právním prostředí a struktuře neziskového sektoru.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu!

Miroslav Krša