Milí studenti,

v tomto kurzu se naučíte orientovat v přírodních a hospodářsko-sociálních podmínkách Asie, Ameriky, Afriky, Austrálie a Oceánie ve vztahu k CRU. Budete schopni vymezit geografickou polohu státu, charakterizovat přírodní podmínky uvedených zemí a oblastí, vyhledat informace o struktuře obyvatelstva, náboženství atd., posoudit vliv přírodních podmínek a společensko-politických poměrů na cestovní ruch. Naučíte se srovnat jednotlivé země daného regionu z různých hledisek, diskutovat o současných problémech dané oblasti a prezentovat místa cestovního ruchu.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu!

Zuzana Kočová

Milí studenti,

v tomto kurzu se naučíte orientovat v přírodních a hospodářsko-sociálních podmínkách České republiky ve vztahu k cestovnímu ruchu. Budete schopni vymezit geografickou polohu státu, charakterizovat přírodní podmínky, vyhledat informace o ČR, posoudit vliv přírodních podmínek a společensko-politických poměrů na cestovní ruch. Seznámíte se se zákonitostmi rozmístění středisek cestovního ruchu a s faktory, které tvoří turistický potenciál jednotlivých oblastí cestovního ruchu. Naučíte se porovnat tyto oblasti z různých hledisek, diskutovat o současných problémech a prezentovat místa cestovního ruchu.

Přeji hodně úspěchů ve studiu!

Jitka Kučerová

Milí studenti,

v tomto kurzu se naučíte orientovat v přírodních a hospodářsko-sociálních podmínkách Evropy ve vztahu k cestovnímu ruchu. Budete schopni vymezit geografickou polohu státu, charakterizovat přírodní podmínky, vyhledat informace o jednotlivých zemích, posoudit vliv přírodních podmínek a společensko-politických poměrů na cestovní ruch. Seznámíte se se zákonitostmi rozmístění středisek cestovního ruchu a s faktory, které tvoří turistický potenciál evropských států. Naučíte se srovnat jednotlivé země z různých hledisek, diskutovat o současných problémech dané oblasti a prezentovat místa cestovního ruchu.

Přeji hodně úspěchů ve studiu!

Jitka Kučerová