Milí studenti,

v tomto kurzu se naučíte pochopit podstatu práce managera a princip fungování firmy. Seznámíte se na praktických příkladech s náplní jeho práce v oblasti plánování, organizování, rozhodování, personalistiky, vedení a motivace zaměstnanců a jejich kontroly.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová