Milí studenti,

v tomto navazujícím kurzu budete dále rozvíjet znalosti účtování z oblasti nákladů a výnosů, kapitálových účtů a tvorby rezerv. Seznámíte se s prací při sestavování účetní uzávěrky a závěrky na konci období. Budete se zabývat podstatou daňové evidence a způsobem vedení účetnictví u živnostníků. .Naučíte se základním principům managerského účetnictví.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová 

Milí studenti,

v tomto navazujícím kurzu budete dále rozvíjet znalosti účtování z oblasti nákladů a výnosů, kapitálových účtů a tvorby rezerv. Seznámíte se s prací při sestavování účetní uzávěrky a závěrky na konci období. Budete se zabývat podstatou daňové evidence a způsobem vedení účetnictví u živnostníků. .Naučíte se základním principům managerského účetnictví.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová 

Milí studenti,
tento kurz navazuje na předchozí ročník a budete v něm rozvíjet znalosti v účtování zásob, pořízení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku. Naučíte se výpočet a účtování odpisů majetku. Dále se zaměříme na pochopení závazků a pohledávek z obchodního styku jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Vše bude doplněno souvislými praktickými příklady.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová

Milí studenti,
tento kurz navazuje na předchozí ročník a budete v něm rozvíjet znalosti v účtování zásob, pořízení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku. Naučíte se výpočet a účtování odpisů majetku. Dále se zaměříme na pochopení závazků a pohledávek z obchodního styku jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Vše bude doplněno souvislými praktickými příklady.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová

Milí studenti,

v tomto kurzu získáte základní znalosti a dovednosti účetnictví, seznámíte se s účetními doklady a technikami. Naučíte se sestavovat rozvahu, účtovat na rozvahových a výsledkových účtech, práci s účtovou osnovou. Naučíte se pracovat s účty krátkodobého finančního majetku (pokladnou, bankovním účtem, ceninami) a počítat souvislé účetní příklady.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová