Milí studenti,

studiem tohoto kurzu se naučíte základní znalosti a dovednosti o jednotlivých složkách marketingového mixu - výrobek, cena, distribuce, propagace. Budete schopni definovat značku výrobku a dokázat rozlišit druhy značek, popsat a vyhodnotit fáze životního cyklu výrobku, vnímat cenu z pozice firmy i spotřebitele, rozpoznat cenové triky a klamavé nabídky, rozlišit a popsat jednotlivé formy distribuční cesty a pochopíte význam propagace pro úspěšné vedení firmy. Dále budete schopni aplikovat marketing do jednotlivých oblastí ziskového a neziskového sektoru.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Marek Moudrý

Milí studenti,

studiem tohoto kurzu se naučíte definovat marketing a odlišit jej od prodeje a reklamy. Získáte znalosti o jednotlivých složkách marketingového mixu.  Na praktických příkladech dokážete aplikovat podnikatelské koncepce a budete schopni kriticky zhodnotit význam marketingu pro firmu a spotřebitele.  Naučíte se  odlišit diferencovaný a nediferencovaný marketing a pochopíte podstatu segmentace. Budete také schopni popsat a vyhodnotit vlivy působící na firmu a tyto znalosti aplikovat do SWOT analýzy.  

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Marek Moudrý

Milí studenti,

studiem tohoto kurzu se naučíte definovat marketing a odlišit jej od prodeje a reklamy. Získáte znalosti o jednotlivých složkách marketingového mixu.  Na praktických příkladech dokážete aplikovat podnikatelské koncepce a budete schopni kriticky zhodnotit význam marketingu pro firmu a spotřebitele.  Naučíte se  odlišit diferencovaný a nediferencovaný marketing a pochopíte podstatu segmentace. Budete také schopni popsat a vyhodnotit vlivy působící na firmu a tyto znalosti aplikovat do SWOT analýzy.  

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Marek Moudrý