Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte základní vědomosti o vlastním těle, které by mělo být chápáno jako systém se vzájemnou souvislostí všech struktur. Důraz je kladen na souvztažnosti mezi tělem a sportem na straně jedné a rizikovými faktory současného životního stylu na straně druhé.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Ilona Pánková