Milí studenti,

tento kurz vás seznámí s historií CRU, naučí vás používat základní pojmy a definice, charakterizovat CRU i jeho specifika, diskutovat o jednotlivých předpokladech pro rozmístění CRU. Na konci kurzu budete umět specifikovat formy a druhy CRU, vysvětlit význam udržitelného rozvoje CRU, charakterizovat služby CRU, znát dnešní trendy a mnoho dalšího!

Přeji vám příjemné studium a mnoho zdaru!

Zuzana Kočová

Milí studenti,

tento kurz vám pomůže orientovat se ve vývoji cestovních kanceláří, charakterizovat členění a zaměření jednotlivých kanceláří, znát funkce a organizační strukturu CK. Budete znát rozdíl mezi cestovní kanceláří a agenturou a naučíte se orientovat v nabídce dnešních CK a CA. Naučíte se orientovat v různých organizacích CRU a v legislativně týkající se problematiky CRU. Seznámíte se rovněž s úlohou informací v CRU.

Ať se vám dobře studuje!

Zuzana kočová

Milí studenti,

tento kurz vás seznámí s historií CRU, naučí vás používat základní pojmy a definice, charakterizovat CRU i jeho specifika, diskutovat o jednotlivých předpokladech pro rozmístění CRU. Na konci kurzu budete umět specifikovat formy a druhy CRU, vysvětlit význam udržitelného rozvoje CRU, charakterizovat služby CRU, znát dnešní trendy a mnoho dalšího!

Přeji vám příjemné studium a mnoho zdaru!

Zuzana Kočová