Milí studenti,

studiem tohoto kurzu budete připraveni na zvládnutí základních psychologických pojmů vztahujících se k psychologii sportu. Předmět vám pomůže rozvíjet v obecné rovině odborné kompetence a aplikovat poznatky z oblasti psychologie sportu ve vztahu k vlastním sportovním aktivitám a k přípravě na roli trenéra a sportovního manažera. Uvědomíte si nutnost sportovní motivace, psychologické přípravy na výkon, autoregulace chování při sportu apod.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Ilona Pánková