Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte znalosti a dovednosti z oblasti marketingových komunikací - reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing. Kurz vede k rozvíjení kreativity a k pochopení nutnosti marketingových komunikací vedoucích k dosažení efektivních cílů organizace. Seznámíte se s komunikačním mixem a s jeho částmi. Pochopíte význam komunikace mezi ziskovou/neziskovou organizací a veřejností. Naučíte se využívat jednotlivé typy komunikací, kterými se organizace snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Marek Moudrý