Milí studenti, 

v tomto kurzu se seznámíte se základními pojmy z obchodního zákoníku, naučíte se uplatňovat svá práva při řešení reklamačních sporů či uzavírání smluv. Výuka je doplněna praktickými ukázkami z pořadů zabývajících se ochranou spotřebitele.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová

Milí studenti, 

v tomto kurzu se seznámíte se základními pojmy z obchodního zákoníku, naučíte se uplatňovat svá práva při řešení reklamačních sporů či uzavírání smluv. Výuka je doplněna praktickými ukázkami z pořadů zabývajících se ochranou spotřebitele.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Daniela Šlézarová