Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte znalosti v oblasti bankovní soustavy, činnosti České národní banky a obchodních bank. Naučíte se orientovat v oblasti přímých, nepřímých daní, národního hospodářství a makroekonomických veličin, jako jsou např. inflace, nezaměstnanost, státní rozpočet, hrubý domácí produkt.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Jitka Němcová

Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte znalosti v oblasti bankovní soustavy, činnosti České národní banky a obchodních bank. Naučíte se orientovat v oblasti přímých, nepřímých daní, národního hospodářství a makroekonomických veličin, jako jsou např. inflace, nezaměstnanost, státní rozpočet, hrubý domácí produkt.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Jitka Němcová

Milí studenti,

v tomto kurzu se naučíte orientovat v pojmech, které souvisí s hospodařením podniku jako jsou náklady, výnosy, zisk, ztráta. Získáte znalosti ve způsobech získávání odběratelů a dodavatelů, dokážete na příkladech popsat průběh výrobní činnosti podniku, naučíte se, jaké jsou zdroje financování a budete schopni orientovat se v rámci finančního trhu.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu!

Jana Burešová

Milí studenti,

v tomto kurzu se naučíte orientovat v pojmech, které souvisí s hospodařením podniku jako jsou náklady, výnosy, zisk, ztráta. Získáte znalosti ve způsobech získávání odběratelů a dodavatelů, dokážete na příkladech popsat průběh výrobní činnosti podniku, naučíte se, jaké jsou zdroje financování a budete schopni orientovat se v rámci finančního trhu.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu!

Jana Burešová

Milí studenti,

v tomto kurzu se naučíte členit majetek podniku, počítat odpisy dlouhodobého majetku a zásady racionálního zásobování. Budete se umět orientovat v pracovně právních vztazích, dokážete sepsat pracovní smlouvu a naučíte se počítat mzdu, sociální a zdravotní pojištění.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu!

Jana Burešová

Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte znalosti v oblasti podstaty fungování tržní ekonomiky. Naučíte se orientovat v základních ekonomických pojmech, jako jsou např. mikroekonomie, potřeba, statek, trh, poptávka, nabídka, monopol, oligopol,.... Později se naučíte definovat právní formy podnikání, podnikání fyzických a právnických osob, obchodní zákoník, živnostenský zákoník.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Jitka Němcová

Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte znalosti v oblasti podstaty fungování tržní ekonomiky. Naučíte se orientovat v základních ekonomických pojmech, jako jsou např. mikroekonomie, potřeba, statek, trh, poptávka, nabídka, monopol, oligopol,.... Později se naučíte definovat právní formy podnikání, podnikání fyzických a právnických osob, obchodní zákoník, živnostenský zákoník.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Jitka Němcová