Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte základní poznatky o evropské integraci, právním systému a možnostech podnikání v Evropské unii. Budete se orientovat v problematice mezinárodní a evropské integrace a dokážete zdůvodnit potřebnost mezinárodního obchodování. Získáte také základní přehled o nejvýznamnějších mezinárodních organizacích. Naučíte se popsat vznik a vývoj Evropské unie, zcharakterizovat základní dokumenty, symboly a pilíře EU. Budete schopni se orientovat v institucionální struktuře Unie a popsat základní činnosti Evropského parlamentu, Rady EU, Evropské komise a dalších institucí EU.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Marek Moudrý

Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte základní poznatky o evropské integraci, právním systému a možnostech podnikání v Evropské unii. Budete se orientovat v politikách EU, pochopíte pilířovou strukturu EU a naučíte se, jak funguje jednotný vnitřní trh EU. Budete se orientovat v monetární a fiskální politice EU, dokážete posoudit výhody a nevýhody společné měny euro a zanalyzovat zavedení eura v České republice. Naučíte se také diskutovat o současných problémech v Evropské unii.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Marek Moudrý