Milí studenti,

studiem tohoto kurzu získáte znalosti v oblasti podstaty fungování tržní ekonomiky. Naučíte se orientovat v základních ekonomických pojmech, jako jsou např. mikroekonomie, potřeba, statek, trh, poptávka, nabídka, monopol, oligopol,.... Později se naučíte definovat právní formy podnikání, podnikání fyzických a právnických osob, obchodní zákoník, živnostenský zákoník.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Jitka Němcová