Milí studenti, v tomto kurzu si osvojíte znalosti z oblasti průvodcovských služeb. Po prostudování tohoto kurzu budete znát význam průvodcovské činnosti, rozlišíte základní typy průvodců, dozvíte se o náplni práce průvodce a jeho povinnostech i o tom, jak řešit problémové situace. Ať se vám dobře studuje! Zuzana Kočová