Milí studenti, 

v tomto kurzu si osvojíte znalosti z oblasti průvodcovských služeb. Po prostudování tohoto kurzu budete znát význam průvodcovské činnosti, rozlišíte základní typy průvodců, dozvíte se o náplni práce průvodce a jeho povinnostech i o tom, jak řešit problémové situace. 

Ať se vám dobře studuje! 

Zuzana Kočová